Om CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO er en uafhængig tænketank, der formidler klimaviden og -løsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Vores formål er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Vores mål under valgkampen er at få klimaet højt på dagsordenen, og vi håber derfor at se gode, engagerede debatter her på klimakryds.dk, så du kan tage mere kvalificeret stilling til, hvor du sætter dit klimakryds.

Læs mere om vores arbejde på:

Concito.dk
Twitter
LinkedIn
Instagram
Facebook

Kontakt

Direktør Christian Ibsen, ci@concito.dk
International chef Jarl Krausing, jk@concito.dk 
Programleder Michael Minter, mm@concito.dk